5 MAJA 2015: Msza św. na Stalowni

Tradycyjnie na początku maja ks. arcybiskup dr Wacław Depo odprawił Mszę św. w intencji hutników na terenie częstochowskiej ISD Huty.
5 maja, dzień po świętym Florianie (patronie m.in. hutników oraz strażaków), ks. arcybiskup Wacław Depo wraz z kapelanem częstochowskiej “Solidarności” ks. Ryszardem Umańskim odprawili Mszę św. przed budynkiem Stalowni. Modlono się w intencji pracowników Huty, a także o pokój na Ukrainie (Huta należy do rosyjsko-ukraińskiego konsorcjum). Po Mszy św. ks. abp Depo zwiedził część produkcyjną Elsenu.

Region Częstochowski popiera górników

16 stycznia członkowie Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” jednogłośnie przyjęli stanowisko popierające protestujących górników, “broniących miejsc pracy oraz zachowania górnictwa węgla kamiennego jako strategicznej gałęzi gospodarki narodowej”. Podobne stanowisko przyjęła również Regionalna Sekcja Kultury Regionu Częstochowskiego.

Stanowisko Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność
Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” w pełni popiera protest pracowników Kompanii Węglowej S.A. broniących miejsc pracy oraz zachowania górnictwa węgla kamiennego jako strategicznej gałęzi gospodarki narodowej.
Decyzja Premiera RP o likwidacji czterech kopalń bez wcześniejszych porozumień ze stroną społeczną jest wyrazem arogancji i próbą konfrontacji z pracownikami i reprezentującymi ich związkami zawodowymi.
Wyrażając swoją solidarność, deklarujemy wolę wsparcia dla protestujących górników w formach przez nich pożądanych i akceptowanych oraz jednocześnie wzywamy Rząd oraz parlamentarzystów do podjęcia natychmiastowych działań w ramach dialogu społecznego w celu rozwiązania zaistniałego problemu, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich kopalń i zatrudnionych tam pracowników.
Apelujemy do całej opinii społecznej o akt solidarności w obronie miejsc pracy w obecnej sytuacji na rynku pracy oraz w obronie bezpieczeństwa egzystencji rodzin górników i środowisk lokalnych.
Jesteśmy głęboko przekonani, że polscy górnicy w swoim proteście nie będą osamotnieni i zyskają poparcie nie tylko NSZZ “Solidarność”, ale także całego polskiego społeczeństwa wobec zagrożeń, jakie niesie z sobą polityka obecnego rządu”.
Częstochowa, 16 stycznia 2015 r.