Spotkanie z parlamentarzystami

Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” ELSEN S.A. w dniu 3 marca 2016 r. doszło do spotkania z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Częstochowskiej w siedzibie spółki ELSEN.
Tematem spotkania była sytuacja gospodarcza na dawnych terenach hutniczych w częstochowskich częściach stref specjalnych mieleckiej i katowickiej oraz pomoc w ratowaniu Huty ISD Częstochowa i Rurexpolu. Bardzo ważnym podmiotem w zagospodarowaniu stref gospodarczych jest czynnik ludzki. Przyciągnięcie inwestorów na te tereny utworzy nowe miejsca pracy; zwiększy zatrudnienie.
W spotkaniu udział wzięli przewodniczący oraz wiceprzewodniczący NSZZ “S” ELSEN S.A. Krzysztof Garus i Mirosław Wójcik, przewodniczący NSZZ “S” ISD Huty Częstochowa Jacek Maciński, przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego Jacek Strączyński, prezesi spółki ELSEN S.A. Wojciech Popławski i Jerzy Kucharek oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Częstochowskiej Szymon Giżyński i Konrad Głębocki.

Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

W dniu 11 stycznia 2016 r. Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” zorganizowała i przeprowadziła wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. W wyniku wyborów ZSIP na kadencję 2016-2019 ponownie został wybrany kol. Zbigniew Saraniec.

31 SIERPNIA: Msza św. z okazji 35-lecia “Solidarności”

Msza św. z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ “Solidarność” odbędzie w Kaplicy Cudownego Obrazuna Jasnej Górze w poniedziałek 31 sierpnia o godz. 15.30. Po Mszy św. nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą “Solidarności” w Kaplicy oraz pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki.
Przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński serdecznie zaprasza na uroczystości członków oraz sympatyków “Solidarności” wraz z pocztami sztandarowymi.