Region Częstochowski popiera górników

16 stycznia członkowie Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” jednogłośnie przyjęli stanowisko popierające protestujących górników, “broniących miejsc pracy oraz zachowania górnictwa węgla kamiennego jako strategicznej gałęzi gospodarki narodowej”. Podobne stanowisko przyjęła również Regionalna Sekcja Kultury Regionu Częstochowskiego.

Stanowisko Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność
Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” w pełni popiera protest pracowników Kompanii Węglowej S.A. broniących miejsc pracy oraz zachowania górnictwa węgla kamiennego jako strategicznej gałęzi gospodarki narodowej.
Decyzja Premiera RP o likwidacji czterech kopalń bez wcześniejszych porozumień ze stroną społeczną jest wyrazem arogancji i próbą konfrontacji z pracownikami i reprezentującymi ich związkami zawodowymi.
Wyrażając swoją solidarność, deklarujemy wolę wsparcia dla protestujących górników w formach przez nich pożądanych i akceptowanych oraz jednocześnie wzywamy Rząd oraz parlamentarzystów do podjęcia natychmiastowych działań w ramach dialogu społecznego w celu rozwiązania zaistniałego problemu, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich kopalń i zatrudnionych tam pracowników.
Apelujemy do całej opinii społecznej o akt solidarności w obronie miejsc pracy w obecnej sytuacji na rynku pracy oraz w obronie bezpieczeństwa egzystencji rodzin górników i środowisk lokalnych.
Jesteśmy głęboko przekonani, że polscy górnicy w swoim proteście nie będą osamotnieni i zyskają poparcie nie tylko NSZZ “Solidarność”, ale także całego polskiego społeczeństwa wobec zagrożeń, jakie niesie z sobą polityka obecnego rządu”.
Częstochowa, 16 stycznia 2015 r.

Pogotowie strajkowe w całym kraju

Szefowie regionalnych i branżowych NSZZ “Solidarność”, tworzących krajowy sztab protestacyjny, ogłosili pogotowie strajkowe w całej Polsce, aby wesprzeć górników sprzeciwiających się rządowemu planowi likwidacji kopalń.
Ta decyzja zapadła 16 stycznia podczas posiedzenia krajowego sztabu w siedzibie śląsko-dąbrowskiej “Solidarności” w Katowicach. Wszystkie działania NSZZ “Solidarność” na terenie całego kraju uzależnione będą od decyzji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i przebiegu negocjacji pomiędzy reprezentantami MKP-S a stroną rządową. Zdaniem związkowców, o fiasku lub powodzeniu negocjacji zadecydują najbliższe 24 godziny.

13 GRUDNIA: Rocznica stanu wojennego

13-12-2014Uroczystości rozpoczną się Mszą św. w intencji Ojczyzny w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze o godz. 15.30. Po Mszy św. zapalenie zniczy w kształcie krzyża w al. Sienkiewicza i przemarsz Al. NMP pod Archikatedrę. Ok. godz. 17.30 odbędzie się spotkanie okolicznościowe w siedzibie Zarządu Regionu przy ul. Łódzkiej 8/12 (wystąpi młodzież z LO im. Słowackiego). Apelujemy do Częstochowian o liczny udział w uroczystościach z flagami narodowymi i przyniesienie zniczy.

13 GRUDNIA: Zapalmy Światło Wolności

zapal-swiatlo-wolnosci-800Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji kampanii IPN “Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło Wolności” nawiązującej do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata.
W oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapłonęła wtedy świeca, na znak jedności z rodakami zapalił ją papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał także prezydent USA Ronald Reagan, który w bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: “Polacy zostali zdradzeni przez własny rząd. Ci, którzy nimi rządzą, oraz ich totalitarni sojusznicy obawiają się wolności, którą Polacy tak bardzo umiłowali. (…) Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”. Akcja poświęcona jest poległym w starciach z milicją, śmiertelnie pobitym na komisariatach, internowanym, a także, zwykle zapominanym, zmarłym z powodu braku opieki medycznej. Ofiary to także osieroceni, zwolnieni z pracy lub zmuszeni do emigracji z powodów politycznych.
Po 33 latach od tamtych wydarzeń IPN zachęca Polaków do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego podobnym gestem – niech każdy o godz. 19.30 w swoim oknie zapali symboliczną świeczkę.