Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

W dniu 11 stycznia 2016 r. Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” zorganizowała i przeprowadziła wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. W wyniku wyborów ZSIP na kadencję 2016-2019 ponownie został wybrany kol. Zbigniew Saraniec.

31 SIERPNIA: Msza św. z okazji 35-lecia “Solidarności”

Msza św. z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ “Solidarność” odbędzie w Kaplicy Cudownego Obrazuna Jasnej Górze w poniedziałek 31 sierpnia o godz. 15.30. Po Mszy św. nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą “Solidarności” w Kaplicy oraz pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki.
Przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński serdecznie zaprasza na uroczystości członków oraz sympatyków “Solidarności” wraz z pocztami sztandarowymi.

5 MAJA 2015: Msza św. na Stalowni

Tradycyjnie na początku maja ks. arcybiskup dr Wacław Depo odprawił Mszę św. w intencji hutników na terenie częstochowskiej ISD Huty.
5 maja, dzień po świętym Florianie (patronie m.in. hutników oraz strażaków), ks. arcybiskup Wacław Depo wraz z kapelanem częstochowskiej “Solidarności” ks. Ryszardem Umańskim odprawili Mszę św. przed budynkiem Stalowni. Modlono się w intencji pracowników Huty, a także o pokój na Ukrainie (Huta należy do rosyjsko-ukraińskiego konsorcjum). Po Mszy św. ks. abp Depo zwiedził część produkcyjną Elsenu.