6 MAJA 2016: Msza św. w intencji hutników

Tradycyjnie na początku maja ks. arcybiskup dr Wacław Depo odprawił Mszę św. w intencji hutników na terenie częstochowskiej ISD Huty.
Ks. arcybiskup Wacław Depo wraz z kapelanem częstochowskiej “Solidarności” ks. Ryszardem Umańskim odprawili Mszę św. przed budynkiem stalowni. Modlono się w intencji pracowników Huty. We Mszy św. uczestniczyli pracownicy Huty, parlamentarzyści, uczniowie szkoły katolickiej, pracownicy spółek pohutniczych m.in. Elsenu.

Komisja Zakładowa wystąpiła o podwyżki

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwróciła się do Zarządu o podwyżkę w wysokości 80,00 zł brutto do płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników spółki oraz o przystąpienie do prac nad zmianami aktualnie obowiązujących tabel Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: tabeli wypłat nagród jubileuszowych oraz tabeli jednorazowych odpraw emerytalno-rentowych

ŚP. ALEKSANDER PRZYGODZIŃSKI: Ostatnie pożegnanie

pogrzeb-aleksandra-przygodzinskiego-2016-03-07W dniu 7 marca 2016 r. została odprawiona Msza św. żałobna w Sanktuarium pw. Św. Józefa w intencji ŚP. ALEKSANDRA PRZYGODZIŃSKIEGO.
Po Mszy św. urna z prochami została przewieziona i złożona na cmentarzu w Strzelcach Wielkich. W ceremonii pożegnalnej obok wielu innych delegacji uczestniczyli z wieńcem przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” ELSEN S.A.
LINK DO  GALERII ZDJĘĆ: kliknij tutaj.