Komisja Zakładowa wystąpiła do Zarządu

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” Elsenu zwróciła się do Zarządu spółki o omówienie kilku tematów:
– przeanalizowanie obsad pracowniczych na poszczególnych odcinkach w obliczu wejścia od 2017 r. znowelizowanej ustawy emerytalnej
– ustalenie i wypłatę świadczenia z okazji Dnia Energetyka z uwagi na aktualny profil technologiczny spółki
– podsumowanie funkcjonowania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy od 8 września 2014 r. (data podpisania układu)
– wprowadzenie aneksem do ZUZP przeliczenia kategorii i stawek wynagrodzenia zasadniczego.