13 CZERWCA 2014: Początek negocjacji układu zbiorowego pracy dla pracowników Elsenu

W piątek 13.06.2014 r. o godz. 8.00 odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z Zarządem Spółki w sprawie zakładowego układu zbiorowego pracy (ZUZP). Po wcześniejszym zapoznaniu się przez strony z projektami ZUZP (pracodawcy i związków) ustalono termin pierwszego spotkania negocjacyjnego na dzień 16.06.2014 od godz. 8.00.
Na pierwszym merytorycznym spotkaniu, w poniedziałek 16 czerwca, organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” złożyła deklarację: – Jesteśmy tu, bo chcemy współpracy, z zachowaniem wzajemnego szacunku i z poszanowaniem interesów stron. Szanujemy wysiłki obecnych właścicieli i zarządu firmy w celu zmodernizowania Elsenu, by stał się firmą nowoczesną, dochodową i zwiększającą zatrudnienie. Chcemy więc współpracy z pracodawcą obliczonej na lata i na dekady. Chcemy stabilizacji i pewności, że dziesiątego wpłynie na nasze konto pensja, która pozwoli godnie przeżyć nam i naszym rodzinom, i wychować nasze dzieci.
Tymi założeniami będzie się kierować Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w trakcie negocjacji treści układu zbiorowego z pracodawcą.