Kontakt

Prezydium KZ NSZZ “Solidarność” ELSEN S.A.


Biuro Związku
ul. Koksowa 11, 42-200 Częstochowa

tel./fax 34 323 8726
e-mail: nszz.s.elsen@wp.pl

Przewodniczący
Sylwester Nowak
tel.: 508 161 773

Zastępca Przewodniczącego
Maciej Kowalczyk
tel.: 602 601 720

Sekretarz
Rafał Fiszer
tel.: 690 888 858


Komisja Rewizyjna NSZZ “Solidarność” ELSEN S.A.


Przewodniczący
Wojciech Radziejowski
tel.: 503 327 614