8 WRZEŚNIA 2014: Podpisanie układu zbiorowego pracy w Elsenie

8 września organizacje związkowe i członkowie zarządu częstochowskiego Elsenu podpisali zakładowy układ zbiorowy pracy, gwarantujący pracownikom warunki pracy i płacy. 
Siłą sprawczą osiągnięcia tego porozumienia była elsenowska “Solidarność”, jedyna samodzielna organizacja związkowa w zakładzie. Na 12 spotkaniu z przedstawicielami pracodawcy układ zbiorowy stał się faktem.
W uroczystym podpisaniu układu wziął udział Janusz Szlanta, reprezentujący inwestorów (Elsen został przed rokiem kupiony przez konsorcjum złożone z Elektrociepłowni Andrychów i częstochowskich Wodociągów). Janusz Szlanta przedstawił plany rozwoju dla zakładu, który ma nadal specjalizować się w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła: utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów przede wszystkim ze specjalnych stref ekonomicznych, modernizacja elektrociepłowni oraz zakup nowych firm energetycznych lub ich majątku z okolic Częstochowy. Elsen stara się o na powrót na miejski rynek ciepła, czym złamałby dotychczasowy monopol Fortum. Janusz Szlanta podkreślił, że ład i porządek korporacyjny znajduje swój wyraz w Elsenie również w relacjach pracownicy-pracodawca.
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” Krzysztof Garus dodał: “Z niewolnika nigdy nie będzie dobrego pracownika. Naszą, związkowców, rolą będzie teraz czuwaniem nad przestrzeganiem tego układu”. Związkowcy uważają, iż układ zawiera dobre zapisy, gwarantując pracownikom pewność zatrudnienia i wynagrodzenia oraz korzystne zapisy socjalne.

1 SIERPNIA 2014: “Solidarność” uczciła pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego

dscf8070aPamiątkowe zdjęcie ks. arcybiskupa dra Wacława Depo z członkami częstochowskiej “Solidarności” (od lewej: Henryk Pytel i Krzysztof Garus z Elsenu, Aleksander Przygodziński – opozycjonista i więzień stanu wojennego, były przewodniczący Zarządu Regionu i “Solidarności” na Hucie i Jacek Strączyński – obecny przewodniczący Zarządu Regionu i Organizacji Międzyzakładowej ISD Huty Częstochowa).

13 CZERWCA 2014: Początek negocjacji układu zbiorowego pracy dla pracowników Elsenu

W piątek 13.06.2014 r. o godz. 8.00 odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z Zarządem Spółki w sprawie zakładowego układu zbiorowego pracy (ZUZP). Po wcześniejszym zapoznaniu się przez strony z projektami ZUZP (pracodawcy i związków) ustalono termin pierwszego spotkania negocjacyjnego na dzień 16.06.2014 od godz. 8.00.
Na pierwszym merytorycznym spotkaniu, w poniedziałek 16 czerwca, organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” złożyła deklarację: – Jesteśmy tu, bo chcemy współpracy, z zachowaniem wzajemnego szacunku i z poszanowaniem interesów stron. Szanujemy wysiłki obecnych właścicieli i zarządu firmy w celu zmodernizowania Elsenu, by stał się firmą nowoczesną, dochodową i zwiększającą zatrudnienie. Chcemy więc współpracy z pracodawcą obliczonej na lata i na dekady. Chcemy stabilizacji i pewności, że dziesiątego wpłynie na nasze konto pensja, która pozwoli godnie przeżyć nam i naszym rodzinom, i wychować nasze dzieci.
Tymi założeniami będzie się kierować Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w trakcie negocjacji treści układu zbiorowego z pracodawcą.