Komisja Zakładowa wystąpiła do Zarządu

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” Elsenu zwróciła się do Zarządu spółki o omówienie kilku tematów:
– przeanalizowanie obsad pracowniczych na poszczególnych odcinkach w obliczu wejścia od 2017 r. znowelizowanej ustawy emerytalnej
– ustalenie i wypłatę świadczenia z okazji Dnia Energetyka z uwagi na aktualny profil technologiczny spółki
– podsumowanie funkcjonowania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy od 8 września 2014 r. (data podpisania układu)
– wprowadzenie aneksem do ZUZP przeliczenia kategorii i stawek wynagrodzenia zasadniczego.

6 MAJA 2016: Msza św. w intencji hutników

Tradycyjnie na początku maja ks. arcybiskup dr Wacław Depo odprawił Mszę św. w intencji hutników na terenie częstochowskiej ISD Huty.
Ks. arcybiskup Wacław Depo wraz z kapelanem częstochowskiej “Solidarności” ks. Ryszardem Umańskim odprawili Mszę św. przed budynkiem stalowni. Modlono się w intencji pracowników Huty. We Mszy św. uczestniczyli pracownicy Huty, parlamentarzyści, uczniowie szkoły katolickiej, pracownicy spółek pohutniczych m.in. Elsenu.

Komisja Zakładowa wystąpiła o podwyżki

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwróciła się do Zarządu o podwyżkę w wysokości 80,00 zł brutto do płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników spółki oraz o przystąpienie do prac nad zmianami aktualnie obowiązujących tabel Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: tabeli wypłat nagród jubileuszowych oraz tabeli jednorazowych odpraw emerytalno-rentowych