Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Zgodnie z ustawą o SIP i sporządzonym regulaminem KZ przekształciła się w komisję wyborczą i przeprowadziła

wybory ZSIP w dniu 12.02.2019 r. W  wyniku wyborów Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy

na kadencję 2019-2023 został Wójcik Rajmund.

Wybory władz związku na lata 2018-2022

W dniu 09.03.2018 r. odbyło się VII walne zebranie delegatów NSZZ Solidarność ELSEN S.A. Dokonano wyboru przewodniczącego, komisji zakładowej i komisji rewizyjnej związku na lata 2018-2022.
Skład komisji zakładowej tworzą: przewodniczący Nowak Sylwester, z-ca przewodniczącego Kowalczyk Maciej, sekretarz Fiszer Rafał oraz członkowie – Wójcik Rajmund i Mandat Zdzisław. Skład komisji rewizyjnej tworzą: przewodniczący Radziejewski Wojciech oraz członkowie Buczek Robert i Piec Mirosław.

Komisja Zakładowa wystąpiła do Zarządu

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” Elsenu zwróciła się do Zarządu spółki o omówienie kilku tematów:
– przeanalizowanie obsad pracowniczych na poszczególnych odcinkach w obliczu wejścia od 2017 r. znowelizowanej ustawy emerytalnej
– ustalenie i wypłatę świadczenia z okazji Dnia Energetyka z uwagi na aktualny profil technologiczny spółki
– podsumowanie funkcjonowania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy od 8 września 2014 r. (data podpisania układu)
– wprowadzenie aneksem do ZUZP przeliczenia kategorii i stawek wynagrodzenia zasadniczego.

6 MAJA 2016: Msza św. w intencji hutników

Tradycyjnie na początku maja ks. arcybiskup dr Wacław Depo odprawił Mszę św. w intencji hutników na terenie częstochowskiej ISD Huty.
Ks. arcybiskup Wacław Depo wraz z kapelanem częstochowskiej “Solidarności” ks. Ryszardem Umańskim odprawili Mszę św. przed budynkiem stalowni. Modlono się w intencji pracowników Huty. We Mszy św. uczestniczyli pracownicy Huty, parlamentarzyści, uczniowie szkoły katolickiej, pracownicy spółek pohutniczych m.in. Elsenu.