Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

W dniu 11 stycznia 2016 r. Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” zorganizowała i przeprowadziła wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. W wyniku wyborów ZSIP na kadencję 2016-2019 ponownie został wybrany kol. Zbigniew Saraniec.