Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Zgodnie z ustawą o SIP i sporządzonym regulaminem KZ przekształciła się w komisję wyborczą i przeprowadziła

wybory ZSIP w dniu 12.02.2019 r. W  wyniku wyborów Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy

na kadencję 2019-2023 został Wójcik Rajmund.