Wybory władz związku na lata 2018-2022

W dniu 09.03.2018 r. odbyło się VII walne zebranie delegatów NSZZ Solidarność ELSEN S.A. Dokonano wyboru przewodniczącego, komisji zakładowej i komisji rewizyjnej związku na lata 2018-2022.
Skład komisji zakładowej tworzą: przewodniczący Nowak Sylwester, z-ca przewodniczącego Kowalczyk Maciej, sekretarz Fiszer Rafał oraz członkowie – Wójcik Rajmund i Mandat Zdzisław. Skład komisji rewizyjnej tworzą: przewodniczący Radziejewski Wojciech oraz członkowie Buczek Robert i Piec Mirosław.