Sytuacja Elsenu stabilizuje się

Od maja 2019 br. w częstochowskim Elsenie trwa postępowanie sanacyjne pod nadzorem sądu. Plan restrukturyzacji złożony w sądzie zakłada uzdrowienie sytuacji spółki w ciągu 4 lat.
Deficytowe wyniki spółki w dwóch poprzednich latach oraz zawieszenie produkcji przez ważnego kooperanta – Hutę Częstochowa spowodowały ogromne problemy zakładu. Pierwotny plan restrukturyzacji zakładał liczne zwolnienia pracowników (do 30 osób). Jak informuje Sylwester Nowak, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, organizacja związkowa w pismach do zarządcy wskazywała, że spowodować to może poważne zagrożenia dla utrzymania produkcji i samych pracowników. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych oraz energetycznych muszą być prowadzone zgodnie z przepisami BHP, zwłaszcza te z wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
W efekcie dialogu prowadzonego z zarządcą Mateuszem Bienioszkiem i wznowienia produkcji przez Hutę zwolnienia dotknęły (m.in. z tytułu likwidacji stanowiska pracy) kilka osób, których nie dało się “wybronić”, gdyż w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jakie toczy się w Elsenie, ochronne uprawnienia związków zawodowych są zawieszone. Jak zapewnia przewodniczący Sylwester Nowak, żadna ze zwolnionych osób nie trafi na bezrobocie, mają prawo do emerytury lub świadczenia przedemerytalnego.
Elsen jest tzw. spółką pohutniczą, dostarczającą energię elektryczną do ponad 160 odbiorców przemysłowych oraz komunalnych na terenie Częstochowy oraz ciepła do odbiorców zlokalizowanych należących dawniej do Huty Częstochowa oraz przyległych.
Gazeta Solidarności 51/52 z 8 listopada 2019 r.