Spotkanie z parlamentarzystami

Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” ELSEN S.A. w dniu 3 marca 2016 r. doszło do spotkania z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Częstochowskiej w siedzibie spółki ELSEN.
Tematem spotkania była sytuacja gospodarcza na dawnych terenach hutniczych w częstochowskich częściach stref specjalnych mieleckiej i katowickiej oraz pomoc w ratowaniu Huty ISD Częstochowa i Rurexpolu. Bardzo ważnym podmiotem w zagospodarowaniu stref gospodarczych jest czynnik ludzki. Przyciągnięcie inwestorów na te tereny utworzy nowe miejsca pracy; zwiększy zatrudnienie.
W spotkaniu udział wzięli przewodniczący oraz wiceprzewodniczący NSZZ “S” ELSEN S.A. Krzysztof Garus i Mirosław Wójcik, przewodniczący NSZZ “S” ISD Huty Częstochowa Jacek Maciński, przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego Jacek Strączyński, prezesi spółki ELSEN S.A. Wojciech Popławski i Jerzy Kucharek oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Częstochowskiej Szymon Giżyński i Konrad Głębocki.