Komisja Zakładowa wystąpiła o podwyżki

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwróciła się do Zarządu o podwyżkę w wysokości 80,00 zł brutto do płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników spółki oraz o przystąpienie do prac nad zmianami aktualnie obowiązujących tabel Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: tabeli wypłat nagród jubileuszowych oraz tabeli jednorazowych odpraw emerytalno-rentowych