Władze Związku

Skład Komisji Zakładowej


Sylwester Nowak Przewodniczący
Maciej Kowalczyk Z-ca przewodniczącego
Rafał Fiszer Sekretarz
Rajmund Wójcik Członek
Zdzisław Mandat Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej


Wojciech Radziejowski Przewodniczący
Robert Buczek Z-ca przewodniczącego
Mirosław Piec Członek