Sytuacja Elsenu stabilizuje się

Od maja 2019 br. w częstochowskim Elsenie trwa postępowanie sanacyjne pod nadzorem sądu. Plan restrukturyzacji złożony w sądzie zakłada uzdrowienie sytuacji spółki w ciągu 4 lat.
Deficytowe wyniki spółki w dwóch poprzednich latach oraz zawieszenie produkcji przez ważnego kooperanta – Hutę Częstochowa spowodowały ogromne problemy zakładu. Pierwotny plan restrukturyzacji zakładał liczne zwolnienia pracowników (do 30 osób). Jak informuje Sylwester Nowak, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, organizacja związkowa w pismach do zarządcy wskazywała, że spowodować to może poważne zagrożenia dla utrzymania produkcji i samych pracowników. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych oraz energetycznych muszą być prowadzone zgodnie z przepisami BHP, zwłaszcza te z wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
[Read more…]

Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Zgodnie z ustawą o SIP i sporządzonym regulaminem KZ przekształciła się w komisję wyborczą i przeprowadziła

wybory ZSIP w dniu 12.02.2019 r. W  wyniku wyborów Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy

na kadencję 2019-2023 został Wójcik Rajmund.

Wybory władz związku na lata 2018-2022

W dniu 09.03.2018 r. odbyło się VII walne zebranie delegatów NSZZ Solidarność ELSEN S.A. Dokonano wyboru przewodniczącego, komisji zakładowej i komisji rewizyjnej związku na lata 2018-2022.
Skład komisji zakładowej tworzą: przewodniczący Nowak Sylwester, z-ca przewodniczącego Kowalczyk Maciej, sekretarz Fiszer Rafał oraz członkowie – Wójcik Rajmund i Mandat Zdzisław. Skład komisji rewizyjnej tworzą: przewodniczący Radziejewski Wojciech oraz członkowie Buczek Robert i Piec Mirosław.