Spotkanie z Zarządem

W dniu 24.11.2016 r. odbyło się spotkanie z Zarządem Elsen S.A. w sprawie propozycji złożonych przez NSZZ Solidarność do ZUZP.
Przeanalizowano oraz szczegółowo omówiono poszczególne propozycje zmian w ZUZP Elsen S.A., które zostaną złożone do zatwierdzenia przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Po zatwierdzeniu przez PIP w Katowicach zmiany zostaną wprowadzone w życie.
Zarząd zaproponował wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników spółki od 1.12.2016 r. według przedstawionych zasad. Podzielono ZFŚS na talony świąteczne, które zostaną przyznane w grudniu.

Pismo Komisji Zakładowej do właścicieli spółki

Komisja Zakładowa zwróciła się do właścicieli o pisemne przedstawienie odpowiedzi na pytania i wątpliwości pracownicze dotyczące spółki Elsen, jej teraźniejszości i przyszłości w okresie najbliższych 5 lat: 2016-2021.
Jesteśmy podmiotem prywatnym od 3 lat. Z naszych obserwacji wynika, że przez minione lata zakres prac remontowych przeprowadzanych na EC odbywał się w stopniu minimalnym, zapewniającym tylko utrzymanie podstawowej produkcji.
Z wcześniejszych wypowiedzi i planów przedstawianych przez zarząd spółki oraz z rozmów przeprowadzanych z panami prezesami wynika, że miały nastąpić inwestycje, nie realizowane do dnia dzisiejszego.
W związku z tym pytamy:
– Jaka przyszłość czeka spółkę oraz pracowników w niej pracujących
– Kiedy nastąpią i będą przeprowadzane remonty średnie i kapitalne odcinka EC, źródła produkcji
– Czy spółka posiada plany inwestycyjne i na jaki okres, w jakim czasie i w jaki zakresie nastąpią inwestycje źródła produkcji
– Czy ewentualne plany inwestycyjne posiadają zabezpieczenie finansowe na ich realizację
– Czy spółka w najbliższej przyszłości ma plany nawiązania współpracy inwestycyjnej z innym podmiotem gospodarczym
– Jak panowie sobie wyobrażają obecny jesienno-zimowy sezon grzewczy (2016-2017) na tych urządzeniach ze zwiększoną liczbą odbiorców przy aktualnych obsadach
– Czy są kontynuowane i w jakim stopniu są zaawansowane działania na rzecz częściowego odzyskania rynku ciepła w mieście Częstochowa
Aktualne odczucia pracownicze co do działań i przyszłości spółki są mocno negatywne. Wskazane byłoby spotkanie się w najbliższym czasie z Prezydium Komisji Zakładowej i załogą w celu przedstawienia wyżej wymienionych tematów i rozwiania wątpliwości.